Trafikutskottets sammanträde Torsdag 2009-11-26 kl. 10:00

Utskottsmöte 2009/10:12

Föredragningslista

Trafikutskottet 2009/10:12

Kallelse

Kallelse: Utskottssammanträde 2009/10:12
Datum och tid: 10:00
Plats: RÖ 7-23

Föredragningslista

1. INFORMATION FRÅN TRANSPORTSTYRELSEN
Generaldirektör Staffan Widlert informerar om myndighetens verksamhet och aktuella verksamhetsfrågor bl.a. framtidens reglering av bilprovningsmarknaden

2. PROTOKOLLSJUSTERING
Justering av protokoll 2009/10:11 från den 24 november 2009

3. INFORMATION OM IT-KONFERENS
Avrapportering av World e-Parliament Conference 2009, 3-5 november 2009
//Eliza Roszkowska Öberg och Désirée Liljevall//

4. INKOMNA SKRIVELSER

5. ÖVRIGA FRÅGOR

6. NÄSTA SAMMANTRÄDE
Förslag: Tisdagen den 1 december 2009 kl. 11.00

Bilagor


Punkt 2: Protokoll 2009/10:11
Punkt 3: PM 2009-11-18
Punkt 4: Inkomna skrivelser