Trafikutskottets sammanträde Torsdag 2010-01-28 kl. 10:00

Utskottsmöte 2009/10:17

Föredragningslista

Trafikutskottet 2009/10:17

Kallelse

Kallelse: Utskottssammanträde 2009/10:17
Datum och tid: 10:00
Plats: RÖ 7-23

Föredragningslista

1. INFORMATION FRÅN RIKSREVISIONEN
Riksrevisor Eva Lindström, biträdande granskningschef Hans Folkesson och revisionsledare Petter Dahlin informerar om granskning RiR 2009:16 Underhåll av belagda vägar

2. PROTOKOLLSJUSTERING
Justering av protokoll 2009/10:16 från den 19 januari 2010

3. NY MYNDIGHETSSTRUKTUR PÅ TRANSPORTOMRÅDET (JUSTERING)
Justering av betänkande 2009/10:TU9
Prop. 2009/10:59 Ny myndighetsstruktur på transportområdet
//Föredragande HT//

4. GRUNDLÄGGANDE BETALTJÄNSTER (JUSTERING)
Justering av betänkande 2009/10:TU11 med motioner
//Föredragande MR//

5. ÄNDRING I LAGEN OM LUFTFARTSSKYDD
Behandling
Prop. 2009/10:72 Ändring i lagen om luftfartsskydd
//Föredragande LK//

6. VÅRENS EU-ARBETE INOM UTSKOTTETS VERKSAMHETSOMRÅDE
//Föredragande MR//

7. INKOMMNA SKRIVELSER

8. ÖVRIGA FRÅGOR

9. NÄSTA SAMMANTRÄDE
Förslag: Torsdagen den 4 februari 2010 kl. 10.00

Bilagor


Punkt 1: Sammanfattning av rapport RiR 2009:16 Underhåll av belagda vägar
Punkt 2: Protokoll 2009/10:16
Punkt 3: Förslag 2009/10:TU9
Punkt 4: Förslag 2009/10:TU11
Punkt 5: Föredragningspromemoria
Punkt 6: PM 2010-01-26 Vårens EU-arbete inom utskottets verksamhetsområde
Punkt 7: Inkomna skrivelser
TU-Hänt 2009/10:3
Förfrågan angående utskick av motionshäften