Trafikutskottets sammanträde Torsdag 2010-03-04 kl. 10:00

Utskottsmöte 2009/10:23

Föredragningslista

Trafikutskottet 2009/10:23

Kallelse

Kallelse: Utskottssammanträde 2009/10:23
Datum och tid: 10:00
Plats: RÖ 7-23

Föredragningslista

1. PROTOKOLLSJUSTERING
Justering av protokoll 2009/10:22 från den 2 mars 2010

2. VISSA TRAFIKSÄKERHETSFRÅGOR (JUSTERING)
Justering av betänkande 2009/10:TU12 med motioner
//Föredragande LK//

3. CYKELFRÅGOR
Behandling av motioner enligt bilaga 3
//Föredragande HT//

4. VÄGVERKETS VÄGUNDERHÅLL
Behandling
Redogörelse 2009/10:RRS13 Vägverkets vägunderhåll och motion
//Föredragande MR//

5. EU 2020
Behandling av yttrande över Kommissionens arbetsdokument Samråd och framtidsstrategin "EU 2020" KOM(2009)647 slutlig samt över kommissionens kommande meddelande rörande EU 2020 till finansutskottet
//Föredragande SL//

6. INKOMNA SKRIVELSER

7. ÖVRIGA FRÅGOR

8. NÄSTA SAMMANTRÄDE
Förslag: Tisdagen den 9 mars 2010 kl. 11.00

Bilagor


Punkt 1: Protokoll 2009/10:22
Punkt 2: Förslag 2009/10:TU12
Punkt 3: Föredragningspromemoria, motionshäfte
Punkt 4: Föredragningspromemoria, motion
Punkt 5: Underlag beräknas skickas ut under onsdagen den 3 mars 2010
Punkt 6: Inkomna skrivelser