Trafikutskottets sammanträde Torsdag 2010-04-08 kl. 09:00

Utskottsmöte 2009/10:29

Föredragningslista

Trafikutskottet 2009/10:29

Kallelse

Kallelse: Utskottssammanträde 2009/10:29
Datum och tid: 09:00
Plats: Andrakammarsalen

Föredragningslista

1. SEMINARIUM OM HÖGHASTIGHETSTRAFIK PÅ JÄRNVÄG

Bilagor


1. Program
2. Deltagare