Trafikutskottets sammanträde Torsdag 2010-04-22 kl. 10:00

Utskottsmöte 2009/10:32

Föredragningslista

Trafikutskottet 2009/10:32

Kallelse

Kallelse: Utskottssammanträde 2009/10:32
Datum och tid: 10:00
Plats: RÖ 7-23

Föredragningslista

1. INFORMATION OM PROJEKTET GRÖNA KORRIDORER
Samordnare Jerker Sjögren, Logistikforum, informerar om samarbetsprojektet Gröna korridorer

2. PROTOKOLLSJUSTERING
Justering av protokoll 2009/10:31 från den 20 april 2010

3. ÖVRIGA FRÅGOR

4. NÄSTA SAMMANTRÄDE
Förslag: Torsdagen den 29 april 2010 kl. 10.00

Bilagor


Punkt 1: Information om projektet Gröna korridorer
Punkt 2: Protokoll 2009/10:31