Trafikutskottets sammanträde Torsdag 2010-04-29 kl. 10:00

Utskottsmöte 2009/10:34

Föredragningslista

Trafikutskottet 2009/10:34

Kallelse

Kallelse: Utskottssammanträde 2009/10:34
Datum och tid: 10:00
Plats: RÖ 7-23

Föredragningslista

1. PROTOKOLLSJUSTERING
Justering av protokoll 2009/10:32 från den 22 april 2010 och protokoll 2009/10:33 från den 27 april 2010.

2. TILLGÄNGLIGA ELEKTRONISKA KOMMUNIKATIONER
Behandling
Prop. 2009/10:193 Tillgängliga elektroniska kommunikationer med motioner
//Föredragande MR//

3. INKOMMEN SKRIVELSE

4. ÖVRIGA FRÅGOR

5. NÄSTA SAMMANTRÄDE
Förslag: Tisdagen den 4 maj 2010 kl. 11.00

Bilagor


Punkt 1: Protokoll 2009/10:32, protokoll 2009/10:33
Punkt 2: Föredragningspromemoria, motionshäfte
Punkt 3: Inkommen skrivelse