Trafikutskottets sammanträde Torsdag 2010-05-20 kl. 10:00

Utskottsmöte 2009/10:37

Föredragningslista

Trafikutskottet 2009/10:37

Kallelse

Kallelse: Utskottssammanträde 2009/10:37
Datum och tid: 10:00
Plats: RÖ 7-23

Föredragningslista

1. NÅGRA KÖRKORTS- OCH FORDONSFRÅGOR (JUSTERING)
Justering av betänkande 2009/10:TU22
Proposition 2009/10:198 Några körkorts- och fordonsfrågor och motioner
//Föredragande LK//

2. ÅLDERSKRAV VID BUSS- OCH TAXITRANSPORTER M.M. (JUSTERING)
Justering av betänkande 2009/10:TU23
Proposition 2009/10:209 Ålderskrav vid buss- och taxitransporter m.m. och motioner
//Föredragande HT//

3. INFORMATION OM IT-KONFERENS
Avrapportering av IT-konferens i Genéve den 3-5 maj 2010 anordnad av IPU i samarbete med FN/DESA och ITU
//Désirée Liljevall//

4. INKOMNA SKRIVELSER

5. ÖVRIGA FRÅGOR

6. NÄSTA SAMMANTRÄDE
Förslag: Tisdagen den 25 maj 2010 kl. 11.00

Bilagor


Punkt 1: Förslag 2009/10:TU22
Punkt 2: Förslag 2009/10:TU23
Punkt 3: Inkomna skrivelser