Trafikutskottets sammanträde Torsdag 2010-06-03 kl. 10:00

Utskottsmöte 2009/10:39

Föredragningslista

Trafikutskottet 2009/10:39

Kallelse

Kallelse: Utskottssammanträde 2009/10:39
Datum och tid: 10:00
Plats: RÖ 7-23

Föredragningslista

1. INFORMATION
Lars G Nordström, vd och koncernchef, Per Mossberg, kommunikationsdirektör, båda från Posten Norden AB, samt Mats Forsberg, vd, och Fredrik Bister, båda från Bring Citymail Sweden AB, informerar om Ny postlag

2. PROTOKOLLSJUSTERING
Justering av protokoll 2009/10:38 från den 25 maj 2010

3. ÅTGÄRDSPLANERING FÖR TRANSPORTSYSTEMET 2010-2021 M.M (JUSTERING)
Justering av betänkande 2009/10:TU24
Skrivelse 2009/10:197 Åtgärdsplanering för transportsystemet 2010-2021 med motioner
//Föredragande MR//

4. NY KOLLEKTIVTRAFIKLAG M.M.
Andra behandling
Prop. 2009/10:200 Ny kollektivtrafiklag med motioner
//Föredragande SL//

5. NY POSTLAG M.M.
Behandling
Proposition 2009/10:216 Ny postlag med motioner
//Föredragande MR//

6. INKOMNA SKRIVELSER

7. ÖVRIGA FRÅGOR

8. NÄSTA SAMMANTRÄDE
Förslag: Tisdagen den 8 juni 2010 kl. 11.00Bilagor


Punkt 2: Protokoll 2009/10:38
Punkt 3: Förslag 2009/10:TU24
Punkt 4: Föredragningspromemoria
Punkt 5: Föredragningspromemoria, motionshäfte
Punkt 6: Inkomna skrivelser