Trafikutskottets sammanträde Torsdag 2011-02-03 kl. 10:00

Utskottsmöte 2010/11:17

Föredragningslista

Trafikutskottet 2010/11:17

Kallelse

Kallelse: Utskottssammanträde 2010/11:17
Datum och tid: 10:00
Plats: RÖ 7-23

Föredragningslista

1. Information om Riksdagens Framtidsdag m.m.
Forskningssekreterarna Lars Eriksson och Helene Limén från utvärderings- och forskningsfunktionen vid Riksdagens utredningstjänst informerar utskottet om Framtidsdagen 2012 och forsknings- och framtidsfrågor

2. Justering av protokoll

3. Lagring av trafikuppgifter för brottsbekämpande ändamål - genomförande av direktiv 2006/24/EG (TU3y)
Justering
Föredragande: MR

4. Inkomna skrivelser

5. Övriga frågor

6. Nästa sammanträde
Tisdagen den 8 februari kl. 11.00


Bilagor


Punkt 1: PM 2011-01-21
Punkt 2: Justering av protokoll 2010/11:15 och 2010/11:16
Punkt 3: Förslag till yttrande 2010/11:TU3y
Punkt 4: Inkomna skrivelser
Riksrevisionens presentation vid information den 25 januari om aktuella granskningsprojekt
Kallelse till möte för EU-arbetsgrupp