Trafikutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2022/23:TU2022122011 tisdag 2022-12-20 kl. 11:00

tisdag 2022-12-20 kl. 11:00

Planerat sammanträde

Datum och tid: Tisdag 2022-12-20 kl. 11:00
Plats: RÖ7-23