Utbildningsutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2010/11:17 Tisdag 2011-02-08 kl. 11:00

Tisdag 2011-02-08 kl. 11:00

Föredragningslista

Utbildningsutskottet 2010/11:17

Kallelse

Kallelse: Utskottssammanträde 2010/11:17
Datum och tid: 11:00
Plats: RÖ 4-30

Föredragningslista

1. Justering av protokoll

2. Anmälningar

3. Föredragning EUMOT-utredningen remiss
Föredragande: CN

4. Övriga frågor

Bilagor


Promemoria EUMOT-utredningen (CN) [i basen + på papper]
Remiss EUMOT-utredningen [i basen + på papper]
2010/11:URF2 Riksdagens arbete med EU-frågor [i basen]
2010/11:URF3 Utskottsarbetet och motionsinstitutet [i basen]