Utbildningsutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2010/11:18 Torsdag 2011-02-10 kl. 09:00

Torsdag 2011-02-10 kl. 09:00

Föredragningslista

Utbildningsutskottet 2010/11:18

Kallelse

Kallelse: Utskottssammanträde 2010/11:18
Datum och tid: 09:00
Plats: RÖ 4-30

Föredragningslista

1. Justering av protokoll

2. Anmälningar

3. Grundskolan (UbU7)
Fortsatt beredning
Motioner
Föredragande: CM

4. Gymnasieskolan (UbU8)
Fortsatt beredning
Motioner
Föredragande: RA

5. Vuxenutbildning (UbU9)
Fortsatt beredning
Motioner
Föredragande: RA

6. En samlad strategi för alkohol-, narkotika-, dopnings- och tobakspolitiken (UbU1y)
Fråga om yttrande till SoU
Prop. 2010/11:47 och en motion
Föredragande: RA

7. Studiestöd (UbU10)
Beredning
Motioner
Föredragande: RA

8. Högskolan (UbU11)
Beredning
Motioner
Föredragande: ML

9. Forskning och forskarutbildning (UbU12)
Beredning
Motioner
Föredragande: ML

10. Övriga frågor

Bilagor


Preliminära ställningstaganden i UbU7, UbU8 och UbU9 [i basen + på papper]
FPM-UbU7 (CM) [i basen + delades inför sammanträdet den 3 februari]
Motioner om grundskolan, 2 [delades inför sammanträdet den 3 februari]
FPM-UbU8 (RA) [i basen + delades inför sammanträdet den 3 februari]
Motioner om gymnasieskolan [delades inför sammanträdet den 3 februari]
Motion 2010/11:Ub258 (S) (avser gymnasieskolan) [delades inför sammanträdet den 3 februari]
Motion 2010/11:Ub396 (S) (yrk. 5 avser gymnasieskolan) [delades inför sammanträdet den 3 februari]
Motion 2010/11:Ub403 (S) (avser gymnasieskolan) [delades inför sammanträdet den 3 februari]
FPM-UbU9 (RA) [i basen + delades inför sammanträdet den 3 februari]
Motioner om vuxenutbildning [delades inför sammanträdet den 3 februari]
FPM-UbU1y (RA) [i basen + på papper]
Proposition 2010/11:47 [på papper]
Motion 2010/11:So4 (V) [på papper]
FPM-UbU10 (RA) [i basen + på papper]
Motioner om studiestöd [på papper]
FPM-UbU11 (ML) [i basen + på papper]
Motioner om högskolan [på papper]
FPM-UbU12 (ML) [i basen + på papper]
Motioner om forskning och forskarutbildning [på papper]
PM 2011-02-08 Kort underlag för arbetsplanering avseende EU-frågor (ML) [i basen + på papper]
Två EU-dokument med kansliets sammanfattning av dokument [på papper]