Utbildningsutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2010/11:20 Tisdag 2011-03-08 kl. 11:00

Tisdag 2011-03-08 kl. 11:00

Föredragningslista

Utbildningsutskottet 2010/11:20

Kallelse

Kallelse: Utskottssammanträde 2010/11:20
Datum och tid: 11:00
Plats: RÖ 4-30

Föredragningslista

1. Information om Riksbankens Jubileumsfond
Kl. 11.00-11.30 Verkställande direktör Göran Blomquist presenterar fondens verksamhet

2. Justering av protokoll

3. Anmälningar

4. Grundskolan (UbU7)
Justering
Motioner
Föredragande: CM

5. Anmälan till kammardebatt om UbU7 Grundskolan, onsdagen den 30 mars

6. Gymnasieskolan (UbU8)
Justering
Motioner
Föredragande: RA

7. Anmälan till kammardebatt om UbU8 Gymnasieskolan, onsdagen den 30 mars

8. Övriga frågor

BilagorTill sammanträdet tisdagen den 8 mars
UbU7 (CM) [i basen + delades i facken den 1 mars]
UbU8 (RA) [i basen + delades i facken den 1 mars]

Till sammanträdet torsdagen den 10 mars
UbU10 (RA) [i basen + på papper]
UbU11 (ML) [i basen + på papper]
UbU12 (ML) [i basen + på papper]