Utbildningsutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2010/11:21 Torsdag 2011-03-10 kl. 09:00

Torsdag 2011-03-10 kl. 09:00

Föredragningslista

Utbildningsutskottet 2010/11:21

Kallelse

Kallelse: Utskottssammanträde 2010/11:21
Datum och tid: 09:00
Plats: RÖ 4-30

Föredragningslista

1. Information om Riksrevisionens granskningsrapporter
Kl. 9.00-10.00 Riksrevisor Gudrun Antemar, programansvarig Inger Rydén-Bergendal, projektledarna Nina Gustavsson-Åberg och Christian Andersson informerar om rapporterna "Använder lärosätena resurserna effektivt?" och "Oförbrukade forskningsbidrag vid universitet och högskolor" samt om Riksbankens Jubileumsfonds verksamhetsberättelse och årsredovisning.

2. Justering av protokoll

3. Anmälningar

4. Studiestöd (UbU10)
Justering
Motioner
Föredragande: RA

5. Anmälan till kammardebatt om UbU10 Studiestöd, torsdagen den 31 mars

6. Högskolan (UbU11)
Justering
Motioner
Föredragande: ML

7. Anmälan till kammardebatt om UbU11 Högskolan, torsdagen den 31 mars

8. Forskning och forskarutbildning (UbU12)
Justering
Motioner
Föredragande: ML

9. Anmälan till kammardebatt om UbU12 Forskning och forskarutbildning, torsdagen den 31 mars

10. Övriga frågor

Bilagor


UbU10 (RA) [i basen + skickades till hemadressen den 3 mars]
UbU11 (ML) [i basen + skickades till hemadressen den 3 mars]
UbU12 (ML) [i basen + skickades till hemadressen den 3 mars]