Utbildningsutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2010/11:22 Torsdag 2011-03-17 kl. 09:00

Torsdag 2011-03-17 kl. 09:00

Föredragningslista

Utbildningsutskottet 2010/11:22

Kallelse

Kallelse: Utskottssammanträde 2010/11:22
Datum och tid: 09:00
Plats: RÖ 4-30

Föredragningslista

1. EU-överläggning om utbildningsprogram
Överläggning
Statssekreterare Peter Honeth m.fl., Utbildningsdepartementet

2. Information om OECD och UNESCO
T.f. departementsrådet Peter Johansson m.fl., Utbildningsdepartementet

3. Justering av protokoll

4. Anmälningar

5. Vuxenutbildning (UbU9)
Justering
Motioner
Föredragande: RA

6. Anmälan till kammardebatt om UbU9 Vuxenutbildning, torsdagen den 14 april

7. Övriga frågor

Bilagor


Bilagor till överläggningen
Ståndpunkts PM nya utbildningsprogrammet [i basen + på papper]
Kort info. Programmet för livslångt lärande [i basen + på papper]
Övriga bilagor
UbU9 (RA) [i basen + skickades till hemadressen den 10 mars]
Utbildningsdepartementet, Faktapromemoria 2010/11:FPM79 [på papper]