Utbildningsutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2010/11:23 Torsdag 2011-03-31 kl. 09:00

Torsdag 2011-03-31 kl. 09:00

Föredragningslista

Utbildningsutskottet 2010/11:23

Kallelse

Kallelse: Utskottssammanträde 2010/11:23
Datum och tid: 09:00
Plats: RÖ 4-30

Föredragningslista

1. Information om Riksdagens framtidsdag den 26 januari 2012
Ca kl. 9.00-09.10
Forskningssekreterarna vid RUT, Lars Eriksson och Helen Limén

2. Justering av protokoll

3. Anmälningar

4. En EU-agenda för barns rättigheter
Fråga om yttrande till SoU
KOM(2011) 60
Föredragande: CN

5. Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfonds verksamhet 2010 (UbU14)
Beredning
Redogörelserna 2010/11:RJ1 och 2010/11:RR3
Föredragande: ML

6. Uppföljning och utvärdering

7. Övriga frågor

Bilagor


PM Riksdagens framtidsdag 2012 - inbjudan att medverka [på papper]
FPM-UbU14 (ML) [i basen + på papper]
Regeringens faktapromemoria 2010/11:FPM81 [på papper]
Fem dokument om Euratom [KOM (2011) 71-74, SEC (2011) 204] [på papper]