Utbildningsutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2010/11:24 Tisdag 2011-04-05 kl. 11:00

Tisdag 2011-04-05 kl. 11:00

Föredragningslista

Utbildningsutskottet 2010/11:24

Kallelse

Kallelse: Utskottssammanträde 2010/11:24
Datum och tid: 11:00
Plats: RÖ 4-30

Föredragningslista

1. Information om forskningsfrågor m.m. med anledning av Riksrevisionens granskningsrapporter om lärosätenas effektivtet och oförbrukade forskningsbidrag (RiR 2011:2 och RiR 2011:3)

Högskoleverket
Annika Pontén, avdelningschef
Carin Callerholm, biträdande analyschef
Vetenskapsrådet
Mille Millnert, generaldirektör
Mariann Samuelson, rådsdirektör
Sveriges universitets- och högskoleförbund
Marita Hilliges, vice ordförande
Bengt Karlsson, generalsekreterare
Anders Söderholm, rektor Mittuniversitetet
Kåre Bremer, rektor Stockholms universitet

2. Justering av protokoll

3. Anmälningar

4. Redogörelse för behandlingen av riksdagens skrivelser till regeringen
Fråga om yttrande till KU
Skrivelse 2010/11:75 och ev. motioner
Föredragande: RA

5. Övriga frågor

Bilagor