Utbildningsutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2010/11:25 Torsdag 2011-04-07 kl. 09:00

Torsdag 2011-04-07 kl. 09:00

Föredragningslista

Utbildningsutskottet 2010/11:25

Kallelse

Kallelse: Utskottssammanträde 2010/11:25
Datum och tid: 09:00
Plats: RÖ 4-30

Föredragningslista

1. Kl. 9.00-10.00 Information om innovation och utveckling från Jernkontoret
Vd Bo-Erik Pers och tekniske dir. Gert Nilsson

2. Justering av protokoll

3. Anmälningar

4. Forskning och forskarutbildning (UbU12)
Justering
Motioner
Föredragande: ML

5. Anmälan till kammardebatt om UbU12 Forskning och forskarutbildning

6. Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfonds verksamhet 2010 (UbU14)
Justering
Redogörelserna 2010/11:RJ1 och 2010/11:RR3
Föredragande: ML

7. Anmälan till kammardebatt om UbU14 Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfonds verksamhet 2010 onsdagen den 27 april

8. Från utmaningar till möjligheter: Mot ett gemensamt strategiskt ramverk för EU:s finansiering av forskning och innovation (Utlåtande, UbU15)
Granskning
KOM(2011) 48
Föredragande: ML

9. Övriga frågor

Bilagor


UbU12 (ML) samt allianspartiernas förslag på ny text [i basen + på papper]
UbU14 (ML) [i basen + på papper]
FPM-UbU15 (ML) [i basen + på papper] med två bilagor [på papper]
KOM(2011) 48 [i basen + på papper]
Regeringens faktapromemoria 2010/11:FPM81 [i basen + på papper]