Utbildningsutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2010/11:26 Torsdag 2011-04-14 kl. 09:00

Torsdag 2011-04-14 kl. 09:00

Föredragningslista

Utbildningsutskottet 2010/11:26

Kallelse

Kallelse: Utskottssammanträde 2010/11:26
Datum och tid: 09:00
Plats: Skandiasalen

Föredragningslista

1. Intern utfrågning inför det nya gymnasiet

Externa deltagare i utfrågningen

Kl. 09.00 Sveriges kommuner och landsting
Ordförande Anders Knape
Direktör Per-Arne Andersson
Handläggare Eleonore Park-Edström

Kl. 09.30 Skolverket
Avdelningschef Ragnar Eliasson
Enhetschef Jan Sydhoff
Undervisningsråd Peter Bohman
Undervisningsråd Christina Månberg

Kl. 10.00 Friskolornas Riksförund
Kanslichef Carl-Gustaf Stawström
Förbundsjurist Gudrun Rendling

Kl. 10.40 Skolledarförbundet
Ordförande Lars Flodin
Kanslichef Tore Hamnegård

Kl. 10.50 Lärarnas Riksförbund
2:e vice ordförande Bo Jansson
Kanslichef Lars Hallenberg

Kl. 11.00 Lärarförbundet
Förbundsordförande Eva-Lis Sirén
Kanslichef Sören Holm

Kl. 11.10 Seco
Ordförande Samir El-Sabini
Mattias Hallberg

Bilagor


Program [på papper + i basen]
Deltagarlista [på papper + i basen]