Utbildningsutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2010/11:27 Torsdag 2011-04-28 kl. 09:00

Torsdag 2011-04-28 kl. 09:00

Föredragningslista

Utbildningsutskottet 2010/11:27

Kallelse

Kallelse: Utskottssammanträde 2010/11:27
Datum och tid: 09:00
Plats: RÖ 4-30

Föredragningslista

1. Justering av protokoll

2. Anmälningar

3. Vissa skolfrågor (UbU16)
Beredning
Prop. 2010/11:94
Föredragande: CM

4. Kvalitet i gymnasial lärlingsutbildning (UbU17)
Beredning
Prop. 2010/11:104 och motioner
Föredragande: RA

5. Seminarietema för Riksdagens forsknings- och framtidsdag den 26 januari 2012

6. Uppföljning och utvärdering

7. Övriga frågorBilagor


FPM-UbU16 CM [i basen + på papper]
FPM-UbU17 RA [i basen + på papper]
Motioner med anledning av prop. 2010/11:104 [ på papper]
Utskottens uppföljnings- och utvärderingsuppgift [i basen + på papper]
Arbetsformer [i basen + på papper]
Förslag till uppföljnings- och utvärderingsprojekt [i basen + på papper]
Analys resultatredovisning uo 15 och uo16 [i basen + på papper]