Utbildningsutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2010/11:28 Torsdag 2011-05-05 kl. 09:00

Torsdag 2011-05-05 kl. 09:00

Föredragningslista

Utbildningsutskottet 2010/11:28

Kallelse

Kallelse: Utskottssammanträde 2010/11:28
Datum och tid: 09:00
Plats: RÖ 4-30

Föredragningslista

1. Kl. 9.00-9.30 Information om läromedelsfrågor
Läromedelsförlagens branschorganisation Svenska läromedel, VD Rickard Vinde, informerar om läromedelsfrågor.

2. Justering av protokoll

3. Anmälningar

4. Från utmaningar till möjligheter: Mot ett gemensamt strategiskt ramverk för EU:s finansiering av forskning och innovation (Utlåtande, UbU15)
Fortsatt granskning
KOM(2011) 48
Föredragande: ML

5. Utvecklingen inom den kommunala sektorn
Fråga om yttrande till FiU och ev. beredning
Skr. 2010/11:102 och motioner
Föredragande: RA

6. Vårändringsbudget för 2011
Fråga om yttrande till FiU och ev. beredning
Prop. 2010/11:99 och ev. motioner
Föredragande: RA

7. Indelning i utgiftsområden m.m.
Fråga om yttrande till KU och ev. beredning
Prop. 2010/11:100 och ev. motioner
Föredragande: RA

8. Årsredovisning för staten 2010
Fråga om yttrande till FiU och ev. beredning
Skr. 2010/11:101 och ev. motioner
Föredragande: RA

9. Övriga frågor

Bilagor


Tidsplan för beredning av Grönboken (UbU15) [ i basen + på papper]
UbU15 (ML) [ i basen + på papper]
FPM Utvecklingen inom den kommunala sektorn (skr. 2010/11:102) (RA) [ i basen + på papper]
Motioner med anledning av skr. 2010/11:102 [på papper]
FPM Vårändringsbudget (prop. 2010/11:99) (RA) [i basen + på papper]
FPM 2011 års ekonomiska vårproposition Indelning i utgiftsområden m.m. (prop. 2010/11:100) (RA) [i basen + på papper]
FPM Årsredovisning för staten 2010 (prop. 2010/11:101) (RA) [i basen + på papper]