Utbildningsutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2010/11:29 Tisdag 2011-05-10 kl. 11:00

Tisdag 2011-05-10 kl. 11:00

Föredragningslista

Utbildningsutskottet 2010/11:29

Kallelse

Kallelse: Utskottssammanträde 2010/11:29
Datum och tid: 11:00
Plats: RÖ 4-30

Föredragningslista

1. EU-överläggning om regeringens svar på kommissionens grönbok: Från utmaningar till möjligheter: Mot ett gemensamt strategiskt ramverk för EU:s finansiering av forskning och innovation.
Överläggning
Statssekreterare Peter Honeth m.fl.

2. EU-överläggning om rådets möte (utbildningsfrågor) den 20 maj 2011
Överläggning
Statssekreterare Bertil Östberg m.fl.

3. Justering av protokoll

4. Anmälningar

5. Ökad flexibilitet och förbättrad återbetalning inom studiemedelssystemet (UbU18)
Beredning
Prop. 2010/11:113 och motioner
Föredragande: KS

6. Övriga frågor

Bilagor


Intern PM om EU-frågorna (ML) [i basen + på papper]
Överläggning 1
Underlag mejlas ut på måndag eftermiddag och delas på bordet den 10 maj
Överläggning 2
PM inför rådsmötet den 20 maj [i basen + på papper]
Preliminär dagordning [i basen + på papper]
Förslag att minska andelen elever som lämnar skolan i förtid [i basen + på papper]
Riktlinjedebatt [i basen + på papper]
Förslag - unga på väg [i basen + på papper]
Slutsatser om förskola och barnomsorg [i basen + på papper]
Diskussionspapper [i basen + på papper]
Övriga sammanträdeshandlingar
FPM-UbU18 (KS) [i basen + på papper]
Motioner med anledning av prop. 2010/11:113 [ på papper]