Utbildningsutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2010/11:30 Torsdag 2011-05-12 kl. 09:00

Torsdag 2011-05-12 kl. 09:00

Föredragningslista

Utbildningsutskottet 2010/11:30

Kallelse

Kallelse: Utskottssammanträde 2010/11:30
Datum och tid: 09:00
Plats: RÖ 4-30

Föredragningslista

1. Justering av protokoll

2. Anmälningar

3. Från utmaningar till möjligheter: Mot ett gemensamt strategiskt ramverk för EU:s finansiering av forskning och innovation (Utlåtande, UbU15)
Justering
KOM(2011) 48
Föredragande: ML

4. Anmälan till kammardebatt om UbU15 Från utmaningar till möjligheter: Mot ett gemensamt strategiskt ramverk för EU:s finansiering av forskning och innovation, onsdagen den 18 maj

5. Utvecklingen inom den kommunala sektorn (UbU2y)
Justering
Skr. 2010/11:102 och motioner
Föredragande: RA

6. Vårändringsbudget för 2011 (UbU3y)
Justering
Prop. 2010/11:99 och motioner
Föredragande: RA

7. Indelning i utgiftsområden m.m. (UbU4y)
Justering
Prop. 2010/11:100 och motioner
Föredragande: RA

8. Övriga frågor

Bilagor


UbU15 (ML) [mejlas ut och delas i facket på onsdag]
UbU2y (RA) [ i basen + på papper]
UbU3y (RA) [ i basen + på papper]
UbU4y (RA) [ i basen + på papper]