Utbildningsutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2010/11:31 Torsdag 2011-05-19 kl. 09:00

Torsdag 2011-05-19 kl. 09:00

Föredragningslista

Utbildningsutskottet 2010/11:31

Kallelse

Kallelse: Utskottssammanträde 2010/11:31
Datum och tid: 09:00
Plats: RÖ 4-30

Föredragningslista

1. EU-överläggning
Statssekreterare Peter Honeth m.fl.
Utbildningsdepartementet

A) Euratoms ramprogram för forskning och utbildning på kärnenergiområdet för åren 2012-2013

B) Rådslutsatser om utvecklingen av det Europeiska forskningsområdet (ERA)

C) Rådslutsatser om Ambient Assisted Living (AAL)

D) Rådslutsatser om Eurostars

2. EU-information
Statssekreterare Peter Honeth m.fl. informerar om finansiering av ITER 2012-2013

3. Justering av protokoll

4. Anmälningar

5. Vissa skolfrågor (UbU16)
Justering
Prop. 2010/11:94
Föredragande: CM

6. Anmälan till kammardebatt om UbU16 Vissa skolfrågor, torsdagen den 16 juni

7. Uppföljning och utvärdering

8. Övriga frågor

Bilagor


Bilagor till överläggning
Internt PM om EU-frågorna (ML) [i basen + på papper]
PM inför KKR den 31 maj - punkt A [i basen + på papper]
Förslag till rådets beslut om Euroatom dokument 7421/11 - punkt A [i basen + på papper]
FaktaPM 2010/11:FPM111 - punkt A [i basen + på papper]
PM inför KKR den 31 maj - punkt B [i basen + på papper]
Rådsslutsatser om ERA dokument 10117/11 - punkt B [i basen + på papper]
PM inför KKR den 31 maj 2011 - punkt C [i basen + på papper]
Rådsslutsatser om AAL dokument 8464/11 - punkt C [i basen + på papper]
PM 2007-11-16 - punkt C [i basen + på papper]
AAL dokument 10959/07 - punkt C [i basen + på papper]
PM inför KKR den 31 maj 2011 - punkt D [i basen + på papper]
Rådsdokument 10116/11 om Eurostars - punkt D [i basen + på papper]
Interim utvärdering Eurostars dokument 8986/11 - punkt D [i basen + på papper]
EU-information
PM inför KKR den 31 maj [i basen + på papper]
Förslag från kommissionen om ITER dokument 9419/11 [i basen + på papper]
PM om ITER - bakgrund [i basen + på papper]
Övriga sammanträdeshandlingar
UbU16 (CM) [ i basen + delades i facket den 12 maj]
Minnesanteckning från möte med uppföljningsgrupp samt projektförslag [ i basen + på papper]