Utbildningsutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2010/11:32 Tisdag 2011-05-31 kl. 11:00

Tisdag 2011-05-31 kl. 11:00

Föredragningslista

Utbildningsutskottet 2010/11:32

Kallelse

Kallelse: Utskottssammanträde 2010/11:32
Datum och tid: 11:00
Plats: RÖ 4-30

Föredragningslista

1. Justering av protokoll

2. Anmälningar

3. Kvalitet i gymnasial lärlingsutbildning (UbU17)
Justering
Prop. 2010/11:104 och motioner
Föredragande: RA

4. Anmälan till kammardebatt om UbU17 Kvalitet i gymnasial lärlingsutbildning, torsdagen den 16 juni

5. Övriga frågor

Bilagor


UbU17 (RA) [ i basen + på papper]
Ny uppdaterad version av dokument ”Orientation of the Lifelong Learning Programme beyond 2013”, [ i basen + på papper]