Utbildningsutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2010/11:33 Torsdag 2011-06-09 kl. 09:00

Torsdag 2011-06-09 kl. 09:00

Föredragningslista

Utbildningsutskottet 2010/11:33

Kallelse

Kallelse: Utskottssammanträde 2010/11:33
Datum och tid: 09:00
Plats: RÖ 4-30

Föredragningslista

1. Information från Sveriges Kommuner och Landsting samt Utbildningsdepartementet
Information från Sveriges Kommuner och Landsting samt Utbildningsdepartementet (ordförande Anders Knape SKL m.fl. och statssekreterare Bertil Östberg m.fl. Utbildningsdepartementet)

2. Justering av protokoll

3. Anmälningar

4. Ökad flexibilitet och förbättrad återbetalning inom studiemedelssystemet (UbU18)
Justering
Prop. 2010/11:113 och motioner
Föredragande: KS

5. Anmälan till kammardebatt om UbU18 Ökad flexibilitet och förbättrad återbetalning inom studiemedelssystemet, tisdagen den 21 juni

6. Övriga frågor

Bilagor


UbU18 (KS) [ i basen + på papper]