Utbildningsutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2011/12:20 Torsdag 2012-02-02 kl. 09:00

Torsdag 2012-02-02 kl. 09:00

Föredragningslista

Utbildningsutskottet 2011/12:20


Kallelse: Utskottssammanträde 2011/12:20
Datum och tid: 2012-02-02 09:00 kl. 09:00
Plats: RÖ 4-30

1. Justering av protokoll

2. Anmälningar

3. Användningen av basanslaget för forskning och forskarutbildning (UbU8)
Regeringens skrivelse 2011/12:36
Motioner
Föredragande: ELM

4. En ny gymnasiesärskola (UbU9)
Proposition 2011/12:50
Motioner
Föredragande: HH

5. Vissa frågor om fristående skolor (UbU10)
Proposition 2011/12:49
Motion
Föredragande: ML

6.

7. Förbättrade villkor för studerande föräldrar (UbU11)
Proposition 2011/12:42
Motion
Föredragande: ML

8. Övriga frågor

Bilagor


FPM-UbU8 (ELM) [i basen + på papper]
Motioner med anledning av skr. 2011/12:36 [i basen + på papper]
FPM-UbU9 (HH) [i basen + på papper]
Motioner med anledning av prop. 2011/12:50 [i basen + på papper]
FPM-UbU10 (ML) [i basen + på papper]
Motion med anledning av prop. 2011/12:49 [i basen + på papper]
FPM-UbU11 (ML) [i basen + på papper]
Motion med anledning av prop. 2011/12:42 [i basen + på papper]