Utbildningsutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2011/12:24 Torsdag 2012-02-23 kl. 09:00

Torsdag 2012-02-23 kl. 09:00

Föredragningslista

Utbildningsutskottet 2011/12:24


Kallelse: Utskottssammanträde 2011/12:24
Datum och tid: 2012-02-23 09:00 kl. 09:00
Plats: RÖ 4-30

1. Användningen av basanslaget för forskning och forskarutbildning (UbU8)
Justering
Regeringens skrivelse 2011/12:36 och motioner
Föredragande: ELM

2. Anmälan till kammardebatt om UbU8 Användningen av basanslaget för forskning och forskarutbildning, onsdagen den 14 mars

3. En ny gymnasiesärskola (UbU9)
Justering
Proposition 2011/12:50 och motioner
Föredragande: HH

4. Anmälan till kammardebatt om UbU9 En ny gymnasiesärskola, onsdagen den 29 februari

5. Vissa frågor om fristående skolor (UbU10)
Justering
Proposition 2011/12:49 och motion
Föredragande: ML

6. Anmälan till kammardebatt om UbU10 Vissa frågor om fristående skolor, onsdagen den 14 mars

7. Förbättrade villkor för studerande föräldrar (UbU11)
Justering
Proposition 2011/12:42 och motion
Föredragande: ML

8. Anmälan till kammardebatt om UbU11 Förbättrade villkor för studerande föräldrar, torsdagen den 22 mars

9. Information från Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien
VD Björn O. Nilsson, IVA, akademisekreterare Johan Weigelt, IVA och generaldirektör Madelene Sandström, KK-stiftelsen.

10. Justering av protokoll

11. Anmälningar

12. Statens styrning mot en likvärdig betygssättning i grundskolan (UbU12)
Fortsatt beredning
Regeringens skrivelse 2011/12:57 och motioner
Föredragande: IE

13. Grundskolan (UbU14)
Fortsatt beredning
Motioner
Föredragande: IE

14. Övriga frågor

15. Uppföljning av utbildningsvetenskaplig forskning
Forskningsekreterarna Lars Eriksson och Johan Wallin, Utvärderings- och forskningsfunktionen.

Bilagor


UbU8 (ELM) [i basen + skickades den 16 februari]
UbU9 (HH) [i basen + på papper]
UbU10 (ML) [i basen + skickades den 16 februari]
UbU11 (ML) [i basen + skickades den 16 februari]
FPM-UbU12 (FM, IE) [i basen + skickades den 16 februari]
FPM-UbU14 (IE) [i basen + skickades den 16 februari]