Utbildningsutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2011/12:25 Torsdag 2012-03-01 kl. 09:00

Torsdag 2012-03-01 kl. 09:00

Föredragningslista

Utbildningsutskottet 2011/12:25


Kallelse: Utskottssammanträde 2011/12:25
Datum och tid: 2012-03-01 09:00 kl. 09:00
Plats: RÖ 4-30

1. Val av vice ordförande

2. Information från Utbildningsdepartementet
Utbildningsminister Jan Björklund informerar om aktuella frågor

3. Justering av protokoll

4. Anmälningar

5. Statens styrning mot en likvärdig betygssättning i grundskolan (UbU12)
Fortsatt beredning
Regeringens skrivelse 2011/12:57 och motioner
Föredragande: IE

6. Grundskolan (UbU14)
Fortsatt beredning
Motioner
Föredragande: IE

7. Högskolan (UbU17)
Beredning
Motioner
Föredragande: ML

8. Forskning, forskarutbildning och rymdfrågor (UbU18)
Beredning
Motioner
Föredragande: ML

9. Övriga frågor

Bilagor


UbU12
FPM-UbU12 (FM, IE) [i basen + skickades den 16 februari]
Motioner med anledning av skr. 2011/12:57 och från allmänna motionstiden [skickades till sammanträdet den 16 februari]
Uppföljning ÅR11 om B o D (IE) [i basen + på papper]
UbU14
FPM-UbU14 (IE) [i basen + skickades till sammanträdet den 16 februari]
Tillägg FPM UbU14 (IE) [i basen + delades på sammanträdet den 21 februari]
Motioner om grundskolan [skickades till sammanträdet den 16 februari]
Teckenspråk och punktskrift (IE) [i basen + på papper]
Politisk information i skolan [i basen + på papper]
Stödmaterial politisk information i skolan [i basen + på papper]
JO-beslut om politisk information i skolan [i basen + på papper]
JK-beslut om politisk information i skolan [i basen + på papper]
Frågesvar politisk information i högskolan [i basen + på papper]
UbU17
FPM-UbU17 (ML) [i basen + på papper]
Motioner om högskolan [på papper]
UbU18
FPM-UbU18 (ML) [i basen + på papper]
Motioner om forskning, forskarutbildning och rymdfrågor [på papper]