Utbildningsutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2011/12:27 Tisdag 2012-03-20 kl. 11:00

Tisdag 2012-03-20 kl. 11:00

Föredragningslista

Utbildningsutskottet 2011/12:27


Kallelse: Utskottssammanträde 2011/12:27
Datum och tid: 2012-03-20 11:00 kl. 11:00
Plats: RÖ 4-30

1. Föredragning om tillträde till högskolan
Professor Christina Cliffordson, professor Jan-Eric Gustafsson, Göteborgs universitet, informerar om tillträde till högskolan.

2. Överläggning om ändring av direktivet om erkännande av yrkeskvalifikationer
Statssekreterare Peter Honeth, kansliråd Maria Wilenius, ämnessakkunnig Ann Lindh, Utbildningsdepartementet.

3. Justering av protokoll

4. Anmälningar

5. Förskolan (UbU13)
Beredning
Motioner
Föredragande: HH

6. Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfonds årsredovisning för 2011 (UbU19)
Beredning
Redogörelserna 2011/12:RJ1 och 2011/12:RR3
Föredragande: FM

7. Övriga frågor

BilagorInför sammanträdet tisdagen den 20 mars
Faktapromemoria 2011/12:94 [i basen + på papper]
FPM-UbU13 (HH) [i basen + på papper]
Motioner om förskolan [på papper]
FPM-UbU19 (FM) [i basen + på papper]

Inför sammanträdet torsdagen den 22 mars
UbU17 (ML) [i basen + på papper]
UbU18 (ML) [i basen + på papper]