Utbildningsutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2011/12:29 Torsdag 2012-03-29 kl. 09:00

Torsdag 2012-03-29 kl. 09:00

Föredragningslista

Utbildningsutskottet 2011/12:29


Kallelse: Utskottssammanträde 2011/12:29
Datum och tid: 2012-03-29 09:00 kl. 09:00
Plats: RÖ 4-30

1. Information om forskning och innovation
Generaldirektör Mille Millnert, rådsdirektör Mariann Samuelsson, Vetenskapsrådet, generaldirektör Charlotte Brogren, kommunikationsdirektör Maria Dahl Torgerson, Vinnova, chef för utbildning, forskning och innovation Tobias Krantz, innovationspolitisk expert Christer Bengtsson och forskningspolitisk expert Emil Görnerup, Svenskt Näringsliv informerar om forskning och innovation.

2. Justering av protokoll

3. Anmälningar

4. Högskolan (UbU17)
Justering
Motioner
Föredragande: ML

5. Anmälan om kammardebatt om UbU17 Högskolan, torsdagen den 19 april

6. Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfonds verksamhet 2011 (UbU19)
Justering
Redogörelserna 2011/12:RJ1 och 2011/12:RR3
Föredragande: FM

7. Anmälan om kammardebatt om UbU19 Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfonds verksamhet 2011, torsdagen den 19 april

8. Förskolan (UbU13)
Fortsatt beredning
Motioner
Föredragande: HH

9. Romsk inkludering (UbU2y)
Fortsatt beredning
Skr. 2011/12:56 och motion
Föredragande: HH

10. Gymnasieskolan (UbU15)
Beredning
Motioner
Föredragande: RA

11. Studiestöd (UbU16)
Beredning
Motioner
Föredragande: RA

12. Leveransplikt för elektroniskt material (UbU24)
Fråga om att anmoda konstitutionsutskottet och kulturutskottet att yttra sig.
Beslut. Omedelbar justering.
Prop. 2011/12:121
Föredragande: HH

13. Presentation av rapport om utbildningsvetenskaplig forskning
Riksdagens forskningssekreterare Lars Eriksson

14. Övriga frågor

Bilagor


UbU17 Högskolan (ML) [i basen + skickades till sammanträdet 22 mars]
Förslag till majoritetstext om meritpoäng för teckenspråk (ML) [i basen + på papper]
UbU19 Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfonds verksamhet 2011 (FM) [i basen + skickades den 22 mars]
FPM-UbU13 (HH) [i basen + skickades till sammanträdet 20 mars]
Kompletterande föredragningspromemoria (HH) [i basen + på papper]
Motioner om förskolan [skickades till sammanträdet 20 mars]
FPM-UbU2y (HH) [i basen + på papper]
Motion [på papper]
FPM-UbU15 (RA) [i basen + på papper]
Motioner om gymnasieskolan [på papper]
FPM-UbU16 (RA) [i basen + på papper]
Motioner om studiestöd [på papper]