Utbildningsutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2011/12:30 Torsdag 2012-04-12 kl. 09:00

Torsdag 2012-04-12 kl. 09:00

Föredragningslista

Utbildningsutskottet 2011/12:30


Kallelse: Utskottssammanträde 2011/12:30
Datum och tid: 2012-04-12 09:00 kl. 09:00
Plats: RÖ 4-30

1. Information
Statssekreterare Amelie von Zweigbergk, Utbildningsdepartementet.

2. Justering av protokoll

3. Anmälningar

4. Förskolan (UbU13)
Fortsatt beredning
Motioner
Föredragande: HH

5. Gymnasieskolan (UbU15)
Fortsatt beredning
Motioner
Föredragande: RA

6. Övriga frågor

Bilagor


FPM-UbU13 (HH) [i basen + skickades till sammanträdet 20 mars]
Kompletterande föredragningspromemoria (HH) [i basen + skickades till sammanträdet 29 mars]
Motioner om förskolan [skickades till sammanträdet 20 mars]
Regeringsuppdrag att genomföra en enkät riktad till vårdnadshavare till barn i åldrarna 1 till 12 år
FPM-UbU15 (RA) [i basen + skickades till sammanträdet 29 mars]
Motioner om gymnasieskolan [skickades till sammanträdet 29 mars]

Inför sammanträdet tisdagen den 17 april
UbU14 (IE) [i basen + på papper]
UbU2y (HH) [i basen + på papper]