Utbildningsutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2011/12:37 Torsdag 2012-05-24 kl. 09:00

Torsdag 2012-05-24 kl. 09:00

Föredragningslista

Utbildningsutskottet 2011/12:37


Kallelse: Utskottssammanträde 2011/12:37
Datum och tid: 2012-05-24 09:00
Plats: RÖ 4-30

1. Justering av protokoll

2. Anmälningar

3. Nya myndigheter inom utbildningsområdet m.m. (UbU22)
Fortsatt beredning
Prop. 2011/12:133 och motioner
Föredragande: ML

4. Förenklad motionsberedning
Beredning
PM
Föredragande: CN

5. Övriga frågor

Bilagor


FPM-UbU22 (ML) [i basen + skickades inför sammanträdet den 22 maj]
Motioner med anledning av proposition 2011/12:133 [skickades inför sammanträdet den 22 maj]
PM 2012-05-16 [i basen + på papper]
PM om förenklad motionsberedning (CN) [i basen + på papper]