Utbildningsutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2011/12:39 Torsdag 2012-05-31 kl. 09:00

Torsdag 2012-05-31 kl. 09:00

Föredragningslista

Utbildningsutskottet 2011/12:39


Kallelse: Utskottssammanträde 2011/12:39
Datum och tid: 2012-05-31 09:00
Plats: RÖ 4-30

1. Justering av protokoll

2. Anmälningar

3. Leveransplikt för elektroniskt material (UbU21)
Justering
Prop. 2011/12:121
Föredragande: HH

4. Anmälan till kammardebatt om UbU21 Leveransplikt för elektroniskt material, måndagen den 11 juni

5. Nya myndigheter inom utbildningsområdet m.m. (UbU22)
Justering
Prop. 2011/12:133 och motioner
Föredragande: ML

6. Anmälan till kammardebatt om UbU22 Nya myndigheter inom utbildningsområdet m.m., måndagen den 18 juni

7. Övriga frågor

Bilagor


UbU21 (HH) [i basen + skickades inför sammanträdet 29 maj]
UbU22 (ML) [i basen + på papper]