Utbildningsutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2011/12:40 Torsdag 2012-06-07 kl. 10:00

Torsdag 2012-06-07 kl. 10:00

Föredragningslista

Utbildningsutskottet 2011/12:40


Kallelse: Utskottssammanträde 2011/12:40
Datum och tid: 2012-06-07 10:00
Plats: RÖ 4-30

1. Information från Skolverket
Generaldirektör Anna Ekström och enhetschef Sverker Härd, Skolverket, informerar om rapporten Likvärdig utbildning i svensk grundskola

2. Justering av protokoll

3. Anmälningar

4. Senare tillämpning av vissa bestämmelser om legitimation för lärare och förskollärare (UbU20)
Justering
Prop. 2011/12:144 och motioner
Föredragande: IE

5. Anmälan till kammardebatt om UbU20 Senare tillämpning av vissa bestämmelser om legitimation för lärare och förskollärare, måndagen den 18 juni

6. Förenklad motionsberedning
Justering
PM
Föredragande: CN

7. Övriga frågor

Bilagor


UbU20 (IE) [i basen + på papper]
PM om förenklad motionsberedning (CN) [i basen + på papper]