Utbildningsutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2011/12:41 Tisdag 2012-06-12 kl. 11:00

Tisdag 2012-06-12 kl. 11:00

Föredragningslista

Utbildningsutskottet 2011/12:41


Kallelse: Utskottssammanträde 2011/12:41
Datum och tid: 2012-06-12 11:00
Plats: RÖ 4-30

1. Justering av protokoll

2. Anmälningar

3. Senare tillämpning av vissa bestämmelser om legitimation för lärare och förskollärare (UbU20)
Justering
Prop. 2011/12:144 och motioner
Föredragande: IE

4. Övriga frågor

Bilagor


UbU20 (IE) Sänds senare