Utbildningsutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2011/12:42 Torsdag 2012-06-14 kl. 08:45

Torsdag 2012-06-14 kl. 08:45

Föredragningslista

Utbildningsutskottet 2011/12:42


Kallelse: Utskottssammanträde 2011/12:42
Datum och tid: 2012-06-14 08:45
Plats: RÖ 4-30

1. Justering av protokoll

2. Anmälningar

3. Val av ordförande

4. Subsidiaritetsärenden
Föredragande: CN

5. Uppföljningsprojekt
Föredragande: IE

6. Offentlig utfrågning
Föredragande: CN

7. Övriga frågor

Bilagor


PM Delegation till presidiet (CN) [i basen + på papper]
PM Forskningsprojekt och högskolereformer (IE) [i basen + på papper]
PM Offentlig utfrågning om gymnasieskolan (CN) [i basen + på papper]