Utbildningsutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2012/13:10 Tisdag 2012-11-27 kl. 11:00

Tisdag 2012-11-27 kl. 11:00

Föredragningslista

Utbildningsutskottet 2012/13:10


Kallelse: Utskottssammanträde 2012/13:10
Datum och tid: 2012-11-27 11:00
Plats: RÖ 4-30

1. EU-överläggning om yrkeskvalifikationsdirektivet
Statssekreterare Peter Honeth och ämnessakkunnig Ann Lindh, Utbildningsdepartementet

2. EU-överläggning om Horisont 2020 - det särskilda programmet
Statssekreterare Peter Honeth och kansliråd Per-Erik Yngwe, Utbildningsdepartementet

3. EU-överläggning om EIT - den strategiska innovationsagendan
Statssekreterare Peter Honeth, Utbildningsdepartementet och ämnesråd Michael Jacob, Näringsdepartementet

4. EU-överläggning om det europeiska forskningsområdet (ERA)
Statssekreterare Peter Honeth och kansliråd Per-Erik Yngwe, Utbildningsdepartementet

5. EU-information om EU och ESA (Europeiska rymdorganisationen)
Statssekreterare Peter Honeth och departemenssekreterare Mattias Jennerholm, Utbildningsdepartementet

6. Anmälningar

7. Inkomna EU-dokument

8. Kanslimeddelanden

9. Övriga frågor

Bilagor


Kanslikommentarer till föredragningslistan [i basen + på papper]
Preliminär dagordning inför Europeiska unionens råd den 10-11 december 2012 [i basen + på papper]
Överläggning om yrkeskvalifikationsdirektivet
Rådspromemoria från Utbildningsdepartementet (dnr 546-2012/13) [i basen + på papper]
Överläggning om Horisont 2020 - det särskilda programmet
Rådspromemoria från Utbildningsdepartementet (dnr 547-2012/13) [i basen + på papper]
Förslag till beslut [i basen + på papper]
Överläggning om EIT - den strategiska innovationsagendan
Rådspromemoria från Näringsdepartementet (dnr 552-2012/13) [i basen + på papper]
Förslag till beslut [i basen + på papper]
Överläggning om det europeiska forskningsområdet (ERA)
Rådspromemoria från Utbildningsdepartementet (dnr 548-2012/13) [i basen + på papper]
Förslag till rådslutsatser [i basen + på papper]
EU-information om EU och ESA
COM (2012) 671 [i basen + på papper]