Utbildningsutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2012/13:11 Torsdag 2012-11-29 kl. 10:00

Torsdag 2012-11-29 kl. 10:00

Föredragningslista

Utbildningsutskottet 2012/13:11


Kallelse: Utskottssammanträde 2012/13:11
Datum och tid: 2012-11-29 10:00
Plats: RÖ 4-30

1. Justering av protokoll

2. Anmälningar

3. Inkomna EU-dokument

4. Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning (UbU1)
Justering
Skr. 2011/12:170 och motioner
Prop. 2012/13:1 och motioner
Föredragade: RA, IE, CM, PAS

5. Anmälan till kammardebatt om UbU1 Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning, tisdagen den 11 december

6. Kanslimeddelanden

7. Övriga frågor

Bilagor


UbU1 (RA, IE, CM, PAS) [i basen + på papper]