Utbildningsutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2012/13:12 Torsdag 2012-12-06 kl. 10:00

Torsdag 2012-12-06 kl. 10:00

Föredragningslista

Utbildningsutskottet 2012/13:12


Kallelse: Utskottssammanträde 2012/13:12
Datum och tid: 2012-12-06 10:00
Plats: RÖ 4-30

1. Riksrevisionen informerar om granskningsrapport om Skolinspektionens tillståndsprövning samt om en granskningsstrategi för statens insatser på skolområdet
Gudrun Antemar, riksrevisor
Torkel Nyman, enhetschef
Jesper Antelius, programansvarig
Nina Gustafsson Åberg, projektledare
Anna Weinholt, projektmedarbetare/revisorer
Annette Mellander, projektmedarbetare/revisorer
Jonas Åblad, kommunikationsstrateg

2. Justering av protokoll

3. Anmälningar

4. Inkomna EU-dokument

5. Utgiftsområde 15 Studiestöd (UbU2)
Justering
Prop. 2012/13:1 och motioner
Föredragade: RA

6. Anmälan till kammardebatt om UbU2 Utgiftsområde 15 Studiestöd, måndagen den 17 december

7. Förskolan (UbU4)
Beredning
Motioner
Föredragande: MM

8. Kanslimeddelanden

9. Övriga frågor

Bilagor


UbU2 (RA) [i basen + på papper]
FPM-UbU4 (MM) [i basen + på papper]
Motioner om förskolan [på papper]
Utskottets policy för förenklad motionsberedning [i basen + på papper]