Utbildningsutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2012/13:15 Tisdag 2013-01-22 kl. 11:00

Tisdag 2013-01-22 kl. 11:00

Föredragningslista

Utbildningsutskottet 2012/13:15


Kallelse: Utskottssammanträde 2012/13:15
Datum och tid: 2013-01-22 11:00
Plats: RÖ 4-30

1. Justering av protokoll

2. Anmälningar

3. Inkomna EU-dokument

4. Mottagande av motioner
2012/13:So546 (M) och 2012/13:So583 yrkande 1 (M) från socialutskottet

5. Förskolan (UbU4)
Justering
Motioner
Föredragande: MM

6. Anmälan till kammardebatt om UbU4 Förskolan, torsdagen den 21 februari

7. Forskning och innovation (UbU3)
Fortsatt beredning
Skr. 2011/12:161
Prop. 2012/13:30 och motioner
Föredragande: IE

8. Kanslimeddelanden

9. Övriga frågor

Bilagor


UbU4 (MM) [i basen + på papper]
Motion 2012/13:So546 (M) [på papper]
Motion 2012/13:So583 (M) [på papper]
FPM-UbU3 En motion från AMT 2012 överlämnas från SoU (IE) [i basen + på papper]