Utbildningsutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2012/13:16 Tisdag 2013-01-29 kl. 11:00

Tisdag 2013-01-29 kl. 11:00

Föredragningslista

Utbildningsutskottet 2012/13:16


Kallelse: Utskottssammanträde 2012/13:16
Datum och tid: 2013-01-29 11:00
Plats: RÖ 4-30

1. Information om en rapport om forskning och innovation från Svenskt Näringsliv
Tobias Kranz, chef utbildning, forskning och innovation
Emil Görnerup, forsknings- och innovationspolitisk expert

2. Justering av protokoll

3. Anmälningar

4. Inkomna EU-dokument

5. Grundskolan (UbU5)
Beredning
Motioner
Föredragande: CM

6. Högskolan (UbU8)
Beredning
Motioner
Föredragande: PAS

7. Kanslimeddelanden

8. Övriga frågor

Bilagor


FPM-UbU5 (CM) [i basen + på papper]
Motioner om grundskolan [på papper]
Motion 2012/13:Ub260 (S) [på papper]
Motion 2012/13:Ub430 (SD) [på papper]
Motion 2012/13:Ub484 (S) [på papper]
FPM-UbU8 (PAS) [i basen + på papper]
Motioner om högskolan [på papper]
Motion 2012/13:So583 (M) [på papper]