Utbildningsutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2012/13:17 Torsdag 2013-01-31 kl. 10:00

Torsdag 2013-01-31 kl. 10:00

Föredragningslista

Utbildningsutskottet 2012/13:17


Kallelse: Utskottssammanträde 2012/13:17
Datum och tid: 2013-01-31 10:00
Plats: RÖ 4-30

1. EU-överläggning om en ny syn på utbildning och den årliga tillväxtrapporten
Statssekreterare Peter Honeth, kansliråd Åsa Petri och departementssekreterare Selma Memic, Utbildningsdepartementet

2. EU-överläggning om utbildning och färdigheter för arbete, stabilitet och tillväxt
Statssekreterare Peter Honeth, kansliråd Åsa Petri och departementssekreterare Selma Memic, Utbildningsdepartementet

3. EU-information om Erasmus för alla
Statssekreterare Peter Honeth, kansliråd Åsa Petri och departementssekreterare Selma Memic, Utbildningsdepartementet

4. Justering av protokoll

5. Anmälningar

6. Inkomna EU-dokument

7. Vuxenutbildning (UbU9)
Beredning
Motioner
Föredragande: PAS

8. Kanslimeddelanden

9. Övriga frågor

Bilagor


Kanslikommentarer till föredragningslistan [i basen + på papper]
Överläggning om en ny syn på utbildning och den årliga tillväxtrapporten
Rådspromemoria från Utbildningsdepartementet (dnr 1099-2012/13) [i basen + på papper]
KOM (2012) 669 slutlig [i basen + på papper]
SWD (2012) 377 utdrag om Sverige [i basen + på papper]
KOM (2012) 750 slutlig [i basen + på papper]
Rådsdokument 5352/13 [i basen + på papper]
Faktapromemoria 2012/13:FPM36 [i basen + på papper]
Faktapromemoria 2012/13:FPM32 [i basen + på papper]
Prel. rådsdagordning [i basen + på papper]
Överläggning om utbildning och färdigheter för arbete, stabilitet och tillväxt
Rådspromemoria från Utbildningsdepartementet (dnr 1100-2012/13) [i basen + på papper]
Rådsdokument 5367/13 [i basen + på papper]
FPM-UbU9 (PAS) [i basen + på papper]
Motioner om vuxenutbildning [på papper]