Utbildningsutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2012/13:18 Tisdag 2013-02-12 kl. 11:00

Tisdag 2013-02-12 kl. 11:00

Föredragningslista

Utbildningsutskottet 2012/13:18


Kallelse: Utskottssammanträde 2012/13:18
Datum och tid: 2013-02-12 11:00
Plats: RÖ 4-30

1. EU-överläggning om den årliga tillväxtrapporten
Statssekreterare Peter Honeth, kansliråd Per-Erik Yngwe, Utbildningsdepartementet

2. EU-överläggning om tillgång till vetenskaplig information
Statssekreterare Peter Honeth, kansliråd Per-Erik Yngwe, Utbildningsdepartementet

3. EU-information om EU och ESA (Europeiska rymdorganisationen)
Statssekreterare Peter Honeth, kansliråd Per-Erik Yngwe, Utbildningsdepartementet

4. Justering av protokoll

5. Anmälningar

6. Inkomna EU-dokument

7. Forskning och innovation (UbU3)
Justering
Skr. 2011/12:161
Prop. 2012/13:30, motioner och yttranden
Föredragande: IE, RA, PAS

8. Anmälan till kammardebatt om UbU3 Forskning och innovation, onsdagen den 20 februari

9. Kanslimeddelanden

10. Övriga frågor

Bilagor


Kanslikommentarer till föredragningslistan [i basen + på papper]
Överläggning om den årliga tillväxtrapporten
Rådspromemoria från Utbildningsdepartementet (dnr 1175-2012/13) [i basen + på papper]
KOM(2012) 750 slutlig [i basen + på papper]
Faktapromemoria 2012/13:FPM32 [i basen + på papper]
Rådsdokument 5843/13 [i basen + på papper]
Rådsdokument 1202/13 [i basen + på papper]
Prel. rådsdagordning [i basen + på papper]
Överläggning om tillgång till vetenskaplig information
Rådspromemoria från Utbildningsdepartementet (dnr 1176-2012/13) [i basen + på papper]
KOM(2012) 401 Slutlig [i basen + på papper]
Kommissionens rekommendation [i basen + på papper]
Faktapromemoria 2011/12:FPM171 [i basen + på papper]
Rådsdokument 5857/13 [i basen + på papper]
Prel. rådsdagordning [i basen + på papper]
EU-information om EU och ESA
Rådsdokument 5760/13 [i basen + på papper]
Faktapromemoria 2012/13:34 [i basen + på papper]
UbU3 (IE, RA, PAS) [i basen + på papper]