Utbildningsutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2012/13:20 Torsdag 2013-02-21 kl. 10:00

Torsdag 2013-02-21 kl. 10:00

Föredragningslista

Utbildningsutskottet 2012/13:20


Kallelse: Utskottssammanträde 2012/13:20
Datum och tid: 2013-02-21 10:00
Plats: RÖ 4-30

1. Justering av protokoll

2. Anmälningar

3. Inkomna EU-dokument

4. Grundskolan (UbU5)
Justering
Motioner
Föredragande: CM

5. Anmälan till kammardebatt om UbU5 Grundskolan, torsdagen den 7 mars

6. Gymnasieskolan (UbU6)
Beredning
Motioner
Föredragande: RA

7. Studiestöd (UbU10)
Beredning
Motioner
Föredragande: RA

8. Kanslimeddelanden

9. Övriga frågor

Bilagor


UbU5 (CM) [i basen + på papper]
FPM-UbU6 (RA) - mejlas ut i morgon onsdag 20/2 samt läggs i UbU-basen, och delas på bordet torsdag morgon 21/2
Motioner om gymnasieskolan [på papper]
FPM-UbU10 (RA) [i basen + på papper]
Motioner om studiestöd [på papper]