Utbildningsutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2012/13:22 Tisdag 2013-03-12 kl. 11:00

Tisdag 2013-03-12 kl. 11:00

Föredragningslista

Utbildningsutskottet 2012/13:22


Kallelse: Utskottssammanträde 2012/13:22
Datum och tid: 2013-03-12 11:00
Plats: RÖ 4-30

1. Justering av protokoll

2. Anmälningar

3. Inkomna EU-dokument

4. Överlämnande av motion
Motion 2012/13:Ub457 av Tina Ehn m.fl. (MP) till kulturutskottet

5. Skolväsendet (UbU7)
Beredning
Motioner
Föredragande: IE, CM

6. Föredragning av förstudie om förskolan
Föredragande: MM

7. Föredragning av förstudie om utbildning för hållbar utveckling
Föredragande: PAS

8. Kanslimeddelanden

9. Övriga frågor

Bilagor


Motion 2012/13:Ub457 [på papper]
FPM-UbU7 (IE, CM) [i basen + på papper]
Motioner om skolväsendet [på papper]
Förstudie om förskolan (MM) [i basen + på papper]
Förstudie om utbildning för hållbar utveckling (PAS) [i basen + på papper]