Utbildningsutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2012/13:23 Torsdag 2013-03-14 kl. 10:00

Torsdag 2013-03-14 kl. 10:00

Föredragningslista

Utbildningsutskottet 2012/13:23


Kallelse: Utskottssammanträde 2012/13:23
Datum och tid: 2013-03-14 10:00
Plats: RÖ 4-30

1. Information från Specialpedagogiska skolmyndigheten
Greger Bååth, generaldirektör
Anders Nordin, chef för Nationella resursen
Ylva Zetterlund, ekonomichef

2. Justering av protokoll

3. Anmälningar

4. Inkomna EU-dokument

5. Vuxenutbildning (UbU9)
Justering
Motioner
Föredragande: PAS

6. Anmälan till kammardebatt om UbU9 Vuxenutbildning, onsdagen den 27 mars

7. Kanslimeddelanden

8. Övriga frågor

Bilagor


UbU9 (PAS) [i basen + på papper]