Utbildningsutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2012/13:24 Torsdag 2013-03-21 kl. 10:00

Torsdag 2013-03-21 kl. 10:00

Föredragningslista

Utbildningsutskottet 2012/13:24


Kallelse: Utskottssammanträde 2012/13:24
Datum och tid: 2013-03-21 10:00
Plats: RÖ 4-30

1. Information från IVA om projektet Agenda för forskning
Styrgruppens ordförande tekn.dr. Arne Wittlöv, professor Björn O. Nilsson VD för IVA och huvud- projektledare Dr Anders Broström

2. Justering av protokoll

3. Anmälningar

4. Inkomna EU-dokument

5. Fråga om att bereda justitieutskottet tillfälle att yttra sig över proposition 2012/13:58 Utbildning för barn som vistas i landet utan tillstånd

6. Gymnasieskolan (UbU6)
Justering
Motioner
Föredragande: RA

7. Anmälan till kammardebatt om UbU6 Gymnasieskolan, onsdagen den 10 april

8. Studiestöd (UbU10)
Justering
Motioner
Föredragande: RA

9. Anmälan till kammardebatt om UbU10 Studiestöd, onsdagen den 10 april

10. Utökad undervisningstid i matematik (UbU16)
Justering
Prop. 2012/13:64 och motioner
Föredragande: KS

11. Anmälan till kammardebatt om UbU16 Utökad undervisningstid i matematik, onsdagen den 24 april

12. Utbildning för barn som vistas i landet utan tillstånd (UbU12)
Beredning
Prop. 2012/13:58 och motioner
Socialförsäkringsutskottets yttrande 2012/13:SfU4y
Föredragande: AH

13. Kanslimeddelanden

14. Övriga frågor

Bilagor


UbU6 (RA) [i basen + på papper]
UbU10 (RA) [i basen + på papper]
UbU16 (KS) [i basen + på papper]
FPM-UbU12 (AH) [i basen + på papper]
SfU4y [i basen + på papper]
Motioner med anledning av prop. 2012/13:58 [på papper]