Utbildningsutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2012/13:25 Tisdag 2013-03-26 kl. 11:00

Tisdag 2013-03-26 kl. 11:00

Föredragningslista

Utbildningsutskottet 2012/13:25


Kallelse: Utskottssammanträde 2012/13:25
Datum och tid: 2013-03-26 11:00
Plats: RÖ 4-30

1. EU-förslag om inrättande av ett stödprogram för rymdövervakning och spårning
Subsidiaritetsprövning. Ev. beslut
KOM(2013) 107
Föredragande: RA

2. Justering av protokoll

3. Anmälningar

4. Inkomna EU-dokument

5. Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfonds verksamhet 2012 (UbU11)
Beredning
Redogörelserna 2012/13:RJ1 och 2012/13:RR3
Föredragande: AJ

6. Kanslimeddelanden

7. Övriga frågor

Bilagor


PM Bakgrund till UbU:s arbete med subsidiaritetsprövningar (CN) [i basen + på papper]
PM Inrättande av ett stödprogram för rymdövervakning och spårning (RA) [i basen + på papper]
PM från Utbildningsdepartementet. Regeringens bedömning av subsidiaritetsprincipen. [i basen + på papper]
KOM(2013) 107 [i basen + på papper]
SWD(2013) 54 [i basen + på papper]
FPM-UbU11 (AJ) [i basen + på papper]