Utbildningsutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2012/13:26 Torsdag 2013-04-11 kl. 10:00

Torsdag 2013-04-11 kl. 10:00

Föredragningslista

Utbildningsutskottet 2012/13:26


Kallelse: Utskottssammanträde 2012/13:26
Datum och tid: 2013-04-11 10:00
Plats: RÖ 4-30

1. Justering av protokoll

2. Anmälningar

3. Inkomna EU-dokument

4. Arbetet med legitimationsreformen avseende lärare och förskollärare (UbU13)
Beredning
Skrivelse 2012/13:62 och en motion
Föredragande: PAS

5. Utbildning för barn som vistas i landet utan tillstånd (UbU12)
Fortsatt beredning
Prop. 2012/13:58 och motioner
Justitieutskottets yttrande 2012/13:JuU5y
Socialförsäkringsutskottets yttrande 2012/13:SfU4y
Föredragande: AH

6. Kanslimeddelanden

7. Övriga frågor

Bilagor


FPM-UbU13 (PAS) [i basen + på papper]
Motion 2012/13:Ub9 (MP) [på papper]
FPM-UbU12 II (AH) [i basen + på papper]
Justitieutskottets yttrande 2012/13:JuU5y [i basen + på papper]